Bukan Hanya Pada Kertas

المجتهد: فهو من قامت فيه ملكة الاجتهاد, أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية, وهو الفقيه عند الأصوليين

 فلا يعتبر الشخص مجتهدا ولا فقيها إذا عرف الأحكام الشرعية بطريق الحفظ والتلقين, أو بتلقيها من الكتب أو من أقوال العلماء بلا بحث ولا نظر ولا استنباط

-الدكتور عبد الكريم زيدان_الوجيز في أصول الفقه_1987م_صفحة 402

MUJTAHID: Seorang yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Iaitu mampu dalam menyimpulkan hukum-hukum syar’iy ‘amaliyah yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dalam kalangan ulama’ Usul, mujtahid boleh dikatakan dengan faqih.

Seseorang TIDAK dianggap sebagai mujtahid atau faqih jika hanya mengetahui dan memahami segala hukum syar’iy dengan proses menghafal dan bertalaqi atau memahaminya dari buku-buku serta dari keterangan, pencerahan para ulama’ TANPA melakukan proses menela’ah, penelitian dan penyimpulan.

Image

Terkesan sungguh dengan cakap seorang pensyarah ana, ilmu bukan setakat dengan menadah kitab, tetapi perlukan dengan kesungguhan mengkaji, meneliti, menghayati. Itulah yang dikatakan seorang MUJTAHID…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s